C'EstMabelleVictoire™️

Ne jamais sous-estimer la communication non verbale d'un artiste

Services

Acting and Producing 

After modeling for over 8 years my interest shifted into the visual art of film

 C'estMabelleVictoire ™ produces short art movies that will tingle the senses; where "bold", "sensual", "versatility" and "effortlessness" are key

 • Do you have an idea but don't know which way to go with your art directory, styling, or "imagination of the viewer"? We will match the right creative team and take care of your production. 
 • Contact CMV for all-round acting Jobs (commercial, movie, and appearances) Na meer dan 8 jaar modellenwerk, verschoof mijn interesse naar de beeldende kunst van film

C'estMabelleVictoire™ maakt korte kunstfilms die de zintuigen prikkelen; waarbij "gedurfd", "sensueel", "veelzijdigheid" en "moeiteloosheid" centraal staan.

 • Heeft u een idee, maar weet u niet welke kant u op moet met uw artdirectory, styling of "fantasie van de kijker"? Wij matchen het juiste creatieve team en verzorgen uw productie.
 • Neem contact op met CMV voor all-round acteren (commercial, film en verschijningen) 

"Let me create your reality"


 Musing and Modelling  

Even though I am making a carrièreswitch, modeling is and will always be one of the ways I will artistically express myself. Through years of all-round modeling my love for Fine Art photography grew and became my specialization. Through musin' I advocate to break the taboos around The female Body and to create a conversation of acceptance, self-love, and artistic freedom.

 •  If you're looking to collaborate with someone who understands the silent language of art, you've found your muse! 
 •  Also, book me for all-round exclusive photo shoots/workshops and fashion events or brand promotion/partnerships  (*selective availability


Ook al maak ik een carrièreswitch, modellenwerk is en blijft één van de manieren waarop ik mezelf artistiek zal uiten. Door jaren van allround modelleren groeide mijn liefde voor Fine Art fotografie en werd mijn specialisatie. Door middel van musen' pleit ik ervoor om de taboes rond Het vrouwelijk lichaam te doorbreken en een gesprek op gang te brengen over acceptatie, eigenliefde en artistieke vrijheid.

 • Als u wilt samenwerken met iemand die de stille taal van kunst verstaat, heeft u uw muze gevonden!
 • Boek mij ook voor allround exclusieve foto-shoots/workshops en fashion events of merkpromotie/partnerships (*selectieve beschikbaarheid)

"Let me be your inspiration"

 

Consulting and Coaching

 I am often contacted by aspiring models, photographers, and/or other creative - visual artists that want to get into the industry but don't know where to start or what to do. Being beautiful with a good body will simply not cut it, buying a camera neither. Therefore I advise investing in yourself by delving more into the theoretical side of the branch. I'm now offering coaching and consulting services. 

 • If  you are in need of someone with actual experience that can provide you with honest thoughts, opinions, and tips you can now book me for 1-hour one-on-one consultations (phone/Zoom/chat) fee 200,- paid via Paypal or bank transfer

I have not invented the wheel but I can give you practical tips and do's and dont's on;

 • How to build a portfolio (branding)
 • How to present yourself (marketing)
 • How to communicate and to carry yourself (etiquette
 • How to protect yourself (formalities)
 • How to prepare (self-care)
 • But also how to feel comfortable in front (modeling) or behind the camera (photographers) during work

 If you're interested in my  Consulting  services please contact me including a little motivation letter* in which you are shortly describing "what inspires you to get into the visual art industry" and " what you think/wish  I can help you with then we'll take it from there. (NL/ENG language only!)Ik word vaak benaderd door aspirant-modellen, fotografen en/of andere creatieve - beeldende kunstenaars die in de industrie willen stappen, maar niet weten waar ze moeten beginnen of wat ze moeten doen. Mooi zijn met een goed lichaam zal het gewoon niet redden, een camera kopen ook niet. Daarom adviseer ik om in jezelf te investeren door je meer in de theoretische kant van de branche te verdiepen. Ik bied nu coaching- en adviesdiensten aan.

 • Als u behoefte nodig heeft aan iemand met daadwerkelijke ervaring die u kunt voorzien van eerlijke gedachten, meningen en tips wilt horen, kunt u mij nu boeken voor 1 uur een-op-een consulten (telefoon/Zoom/chat) vergoeding 200,- betaald via Paypal of bankoverschrijving

Ik heb het wiel niet uitgevonden maar ik kan u wel praktische tips en do's en dont's geven;

 • Hoe een portfolio op te bouwen (branding)
 • Hoe presenteert u zichzelf (marketing)
 • Hoe u communiceert en uzelf gedraagt ​​(etiquette)
 • Hoe u uzelf kunt beschermen (formaliteiten)
 • Hoe voor te bereiden (zelfzorg)
 • Maar ook hoe u zich op je gemak voelt voor de camera (modellen) of achter de camera (fotografen) tijdens het werk

Als u geïnteresseerd bent in mijn   Consulting diensten, neemt u dan contact met mij  op, inclusief een korte motivatie*  waarin u kort beschrijft "wat u inspireert om in de beeldende kunstindustrie te stappen" en "waarmee denkt / wenst dat ik u kan helpen" dan nemen we het vanaf daar over (alleen NL/ENG taal!)
"Let me guide you"

 

 
 
 
 
E-mailen
Instagram